قبل از خرید بوشن بهتر است که با بوشن و انواع آن آشنا شوید؛ به منظور آشنایی و تامین انواع اتصالات با پتروایلیا انرژی همراه باشید.

بوشن و انواع آن

بوشن چیست و چه کاربردی دارد؟

بوشن و انواع آن از جمله اتصالاتی هستند که در کاربری‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و یکی از کاربردهای مهم آن در اتصالات خطوط لوله می‌باشد. دو طرف بوشن از داخل و بیرون دارای رزوه بوده و به وسیله آن می‌توان دو لوله یا دو اتصال با سایزهای مختلف را به یکدیگر متصل کرد.

بوشن چیست و چه کاربردی دارد؟

بوشن تبدیل چیست؟

از بوشن تبدیل برای اتصال دو لوله با سایزهای مختلف استفاده می‌شود. در واقع لوله بزرگتر در آن سَر بوشن که قطر بزرگتری دارد قرار گرفته و در سَر دیگر بوشن لوله کوچکتر قرار می‌گیرد. بوشن تبدیل که معمولاً از جنس گالوانیزه و یا برنجی می‌باشد داخل یک پورت پیچ شده و از طرف دیگر دارای حفره‌ای رزوه‌ای است که اتصالی کوچکتر به آن پیچ می‌شود، بنابراین می‌توان اتصالات ۴/۳ اینچ را در پورت‌های ۱ اینچی استفاده کرد.

بوشن تبدیل چیست؟

موارد مصرف بوشن شش ضلعی چیست؟

بوشن شش ضلعی برای کاهش سایز رزوه‌های مادگی (از قطر بزرگ به قطر کوچکتر) مورد استفاده قرار می‌گیرند. بوشن شش ضلعی در دسته اتصالات رزوه ‌ای است که رزوه نرینگی آن بر روی بوشن (بیرون آن) و رزوه مادگی آن داخل بوشن قرار دارد و دارای سر شش ضلعی می‌باشد که از آن برای سفت کردن اتصالات در قسمت دهانه رزوه شده استفاده می‌شود.

از جمله کاربردهای مهم بوشن چیست؟

بوشن و انواع آن از جمله اتصالاتی هستند که در کاربری‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته و یکی از کاربردهای مهم آن در اتصالات خطوط لوله می‌باشد.

کاربرد بوشن تبدیل چیست؟

از بوشن تبدیل برای اتصال دو لوله با سایزهای مختلف استفاده می‌شود. در واقع لوله بزرگتر در آن سَر بوشن که قطر بزرگتری دارد قرار گرفته و در سَر دیگر بوشن لوله کوچکتر قرار می‌گیرد.

بوشن شش ضلعی چیست؟

بوشن شش ضلعی در دسته اتصالات رزوه ‌ای است که رزوه نرینگی آن بر روی بوشن (بیرون آن) و رزوه مادگی آن داخل بوشن قرار دارد و دارای سر شش ضلعی می‌باشد که از آن برای سفت کردن اتصالات در قسمت دهانه رزوه شده استفاده می‌شود.